Drodzy rodzice,wychodząc naprzeciw rodzicom uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły, Rada Rodziców podjęła decyzję o zbieraniu nakrętek kolejno dla wszystkich dzieci prowadzących takie zbiórki. 
Jeśli jesteście zainteresowani taką formą pomocy zgłoście taką potrzebę.

REGULAMIN AKCJI „NAKRĘTKOWE SERCE”:
1. Zbiórka prowadzona będzie według kolejności zgłoszeń.
2. Warunkiem uczestnictwa dziecka w akcji jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i status podopiecznego dowolnej fundacji. 
3. Zbiórka prowadzona będzie według kolejności zgłoszeń osób spełniających powyższe warunki.
4. Przygotowanie plakatów informacyjnych dla kogo aktualnie trwa zbiórka należy do rodziców. 
5. Po każdym zapełnionym sercu,  nastąpi zmiana zbierającego nakrętki ucznia. 
6. Jeśli zbierających korki dzieci będzie mało, do udziału w zbiórce będzie mogło dołączyć niepełnosprawne rodzeństwo naszych uczniów.
7. Zgłoszenia do akcji przyjmujemy pod adresem: RR.Krauzowka@gmail.com
8. W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie prześlemy informację zwrotną z potwierdzeniem zakwalifikowania zgłoszenia.


Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych rodziców!