Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w konkursie „Rodzice na 100%”. Każda klasa może być zwycięzcą!

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu „Rodzice na 100%” jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie.

2. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie, które dokonają wpłat na Radę Rodziców w terminie do 31 maja 2024 r.

3. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa dokonując wpłat na fundusz Rady Rodziców staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.

4. W konkursie uwzględniane będą wpłaty na Fundusz Rady Rodziców dokonywane od 4 września 2023 r. do 31 maja 2024 r.

5. Każda klasa, która osiągnie poziom 100% wpłat na fundusz Rady Rodziców (tzn.wpłat dokonają wszyscy rodzice uczniów uczęszczających do danej klasy) otrzymuje nagrodę w postaci 10% wpłaconej przez nich kwoty.

6. Środki pieniężne w wysokości 10% wpłaconej przez nich kwoty zostaną przekazane na konto bankowe wskazane przez Skarbnika Klasy w ciągu 2 tygodni od osiągnięcia poziomu 100% wpłat.

7. Wyniki konkursu będą publikowane na bieżąco za pośrednictwem grupy dyskusyjnej Rady Rodziców na Facebooku.

8. Ostateczne podsumowanie konkursu zostanie przedstawione na stronie internetowej Rady Rodziców www.rodzice-krauzowka.edu.pl w zakładce Aktualności oraz poprzez platformę Librus, najpóźniej do 20 czerwca 2024 r.

Życzymy powodzenia!

Rada Rodziców Krauzówki