Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w konkursie „Rodzice na 100%”. Każda klasa może być zwycięzcą!

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu „Rodzice na 100%” jest Rada Rodziców SzkołyPodstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie.

2. Uczestnikami konkursu są wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie, które dokonają wpłat na Radę Rodziców w terminie do 31 maja 2023 r.

3. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda klasa dokonując wpłat nafundusz Rady Rodziców staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.

4. W konkursie uwzględniane będą wpłaty na Fundusz Rady Rodziców dokonywane od1 września 2022 r. do 31 maja 2023 r.

5. Każda klasa, która osiągnie poziom 100% wpłat na fundusz Rady Rodziców (tzn.wpłat dokonają wszyscy rodzice uczniów uczęszczających do danej klasy) otrzymujenagrodę w postaci 10% wpłaconej przez nich kwoty.

6. Środki pieniężne w wysokości 10% wpłaconej przez nich kwoty zostaną przekazanena konto bankowe wskazane przez Skarbnika Klasy w ciągu 2 tygodni od osiągnięciapoziomu 100% wpłat.

7. Wyniki konkursu będą publikowane na bieżąco za pośrednictwem grupy dyskusyjnejRady Rodziców na Facebooku.

8. Ostateczne podsumowanie konkursu zostanie przedstawione na stronie internetowejRady Rodziców www.rodzice-krauzowka.edu.pl w zakładce Aktualności oraz po przez platformę Librus, najpóźniej do 20 czerwca 2022 r.

Życzymy powodzenia,Rada Rodziców Krauzówki