Głównym źródłem finansów Rady Rodziców są wpłaty od Rodziców. Bardzo dziękujemy za przekazywane dotychczas przez Was środki. Zwracamy się z prośbą o regularne wpłaty w tym roku szkolnym – te środki wydajemy w trosce o najlepszą edukację naszych dzieci.

Środki Funduszu Rady Rodziców przeznaczane są na:

  • Dofinansowania różnych form wypoczynku dla uczniów, których rodzice, z różnych powodów, nie są w stanie pokryć kosztów z tym związanych – np. udziału w wycieczkach,
  • Dofinansowania do stypendiów, nagród pieniężnych lub rzeczowych, np. za udział w konkursach, dobre wyniki w nauce, itp. Dofinansowanie dotyczy wszelkich działań prowadzonych przez szkołę czy poszczególnych nauczycieli i ma na celu np. zachęcenie naszych dzieci do udziału.
  • Dofinansowania działalności kulturalno-oświatowej, imprez artystycznych, okolicznościowych, kulturalnych i sportowych organizowanych w naszej szkole.
  • W sprawach indywidualnych, w ramach zgromadzonych środków z przeznaczeniem ich na dowolny cel.

Zasoby finansowe Funduszu RR pochodzą w zdecydowanej większości ze składek Rodziców. Pozostałe środki gromadzone są podczas Kiermaszu Świątecznego i Pikniku Rodzinnego. Niezwykle ważne są rzetelne wpłaty i deklaracje wpłat, ponieważ dzięki temu możemy skutecznie działać. 

Rachunek bankowy Rady Rodziców

Nazwa: Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze 
al. Kasztanów 12, 05-501 Piaseczno 
Nr rachunku: 43 1020 1169 0000 8702 0012 0311 
Tu znajdziesz formularz wpłaty. W tytule przelewu podaj imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasę, do których uczęszcza(-ją).

Subkonto Rady Rodziców dedykowane wpłatom konkursowym (matematycznym, historycznym)

Nazwa: Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze 
al. Kasztanów 12, 05-501 Piaseczno 
Nr rachunku: 10 1020 1169 0000 8602 0874 2993
W tytule przelewu podaj imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę konkursu przedmiotowego.

Rozliczenie za rok szkolny 2022/2023

Rozliczenie za rok szkolny 2021/2022

Rozliczenie projektu „Lekki plecak” (25.10-03.12.2019)

Rozliczenie za rok szkolny 2018/2019

Rozliczenie za rok szkolny 2017/2018