W każdej aktywności i każdym spotkaniu Rady Rodziców (RR) mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani Rodzice uczniów naszej szkoły. Prace Rady Rodziców koordynuje jej zarząd, który jest wybierany na pierwszym zebraniu RR w roku szkolnym.

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

– PRZEWODNICZĄCA – Olga Śmietanowska 

– WICE PRZEWODNICZĄCA – Dorota Jędrzejczyk-Trzcińska 

– WICE PRZEWODNICZĄCY – Łukasz Cabaj

– SKARBNICZKA – Agnieszka Królica

– ZASTĘPCA SKARBNICZKI – Piotr Kucharski

– SEKRETARZ – Justyna Gwardiak

              CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

– Magdalena Strus 

– Rafał Wieteska

– Andrzej Wróblewski

            KOMISJA REWIZYJNA:

– AGNIESZKA PŁACHNO-

– ŁUCJA NASTERSKA

– KATARZYNA MAJEWSKA

Mail kontaktowy do nas: RR.Krauzowka@gmail.com