W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), przekazujemy Państwu następujące informacje:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 z siedzibą przy al. Kasztanów 12; 05-501 Piaseczno, dalej zwana Administratorem.
2) Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji zadań Rady Rodziców.
3) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
4) Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym osobom, które będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora
5) Dane będą przetwarzane do czasu realizacji określonego zadania Rady Rodziców i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
6) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:
a) wyrażona dobrowolnie zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
b) konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
c) wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
d) konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
7) Ma Pani/Pan prawo żądania:
– dostępu do swoich danych
– sprostowania
– usunięcia
– ograniczenia ich przetwarzania
– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji swoich praw można kontaktować się z nami poprzez formularz na stronie z danymi kontaktowymi.