Drodzy rodzice,wychodząc naprzeciw rodzicom uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły, Rada Rodziców podjęła decyzję o zbieraniu nakrętek kolejno dla wszystkich dzieci prowadzących takie zbiórki. 
Jeśli jesteście zainteresowani taką formą pomocy zgłoście taką potrzebę.

REGULAMIN AKCJI „NAKRĘTKOWE SERCE”:

1. Beneficjentem zbiórki mogą być uczniowie szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie, rodzeństwo uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie oraz osoby spełniające warunki zbiórki, które nie są uczniami tej placówki.
2. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i status podopiecznego dowolnej fundacji przedstawione w formie pisemnej, przesłanej pod wskazany adres mailowy.
3. Zbiórka prowadzona będzie według kolejności zgłoszeń osób spełniających powyższe warunki. W każdym roku szkolnym zgłoszenia odbywają się na bieżąco.
4. Przygotowanie plakatów informacyjnych dla kogo aktualnie trwa zbiórka należy do rodziców/opiekunów prawnych.
5. Po każdym zapełnionym sercu, nastąpi zmiana na kolejną osobę z listy spełniającą kryteria zbiórki.
6. Zgłoszenia do akcji przyjmujemy pod adresem: RR.Krauzowka@gmail.com
7. W odpowiedzi na zgłoszenie prześlemy informację zwrotną z potwierdzeniem zakwalifikowania zgłoszenia.
8. W związku ze statutem szkolnym o uzyskiwaniu przez uczniów punktów dodatnich za zbiórkę surowców wtórnych, nakrętki można oddać najpierw do szkoły. Po dokładnym zliczeniu nakrętek zostaną one wrzucone do nakrętkowego serca przez pracowników szkoły a uczeń otrzyma przewidziane w regulaminie punkty za pomocą dziennika elektronicznego.


Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych rodziców!