W roku szkolnym 2022/2023 planujemy następujące terminy zebrań Rady Rodziców:

16 marca 2023

20 kwietnia 2023

25 maja 2023

15 czerwca 2023

W przypadku braku dostępu do grupy Rady Rodziców w MS Teams, prosimy o kontakt.