Zgłosiliśmy zmiany do systemu oceniania zachowania

Zgodnie z zeszłorocznymi ustaleniami zgłosiliśmy do Dyrekcji nasze propozycje zmian w Statucie SP2 dot. ocen z zachowania. Zmiany przewidują przede wszystkim wprowadzenie możliwości „odpracowania” punktów ujemnych, a także w niektórych miejscach złagodzenie punktów ujemnych i zwiększenie zachęty w formie punktów dodatnich. Wyraziliśmy też gotowość do zaprezentowania naszych propozycji nauczycielom/Dyrekcji. Mamy nadzieję, że Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na nasze propozycje i wprowadzi sugerowane zmiany od nowego półrocza. Szczegóły proponowanych zmian znajdują się w załączniku: Propozycje zmian