Świadome podejście do żywienia dzieci

W imieniu Pani Burmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak zapraszamy do zgłaszania się do zespołu zajmującego się „Świadomym podejściem do żywienia dzieci”. W skład zespołu wejdą dyrektorzy, intendenci, rodzice szkół i przedszkoli oraz radni. Narodowy Instytut Publicznych zakładów edukacji żywieniowej na zlecenie gminy przeprowadził audyt w celu doprecyzowania wytycznych w zakresie żywienia na bazie którego zespół przygotuje propozycje rozwiązań dotyczące żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach. W ramach audytu odbędą się również szkolenia dla pracowników kuchni , dyrektorów oraz rodziców przeprowadzone przez specjalistów z Instytutu w zakresie wyłonionych w czasie audytu wytycznych. Zgłoszenia: RR.Krauzowska@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *