Spotkanie z władzami gminy w sprawie strefy Kiss&Ride

13 lipca, na wniosek naszej Rady Rodziców odbyło się spotkanie z władzami Gminy w sprawie strefy Kiss and Ride pod naszą szkołą. W spotkaniu wzięli udział: Pan Burmistrz Daniel Putkiewicz oraz Pani Hanna Kułakowska-Michalak, zastępca Burmistrza, Pani Magdalena Woźniak, Radna Gminy oraz Komendant Straży Miejskiej i pracownicy Urzędu Gminy Piaseczno. Ze strony Krauzówki w spotkaniu uczestniczyła Pani Wicedyrektor Małgorzata Podraza.
Podczas spotkania zostały przedstawione wspólne wnioski Rady Rodziców i dyrekcji szkoły wraz z pracownikami z pilotażu wprowadzonej strefy Kiss and Ride. Jednogłośnie uważamy, że jedna strefa przy ul. Bukowej nie rozwiązuje problemu dowozu dzieci do szkoły. Ustalono, że na chwilę obecną zostanie utrzymana strefa wprowadzona przed wakacjami w takiej formie, jakiej jest, z przełożeniem dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w stronę parkingu na ulicy Jesionowej. Równocześnie powstawać będą plany oraz budowa strefy Kiss and Ride przy Alei Kasztanów, po powstaniu której, rozpoczną się prace przy drugiej strefie Kiss and Ride.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *