Prace zespołu ds. wprowadzenia zmian w systemie oceniania zachowania

Na zebraniu RR w dn. 10.10.2019 powołaliśmy zespół, który ma zaproponować zmiany w systemie oceniania zachowania. Zmiany mają na celu zmniejszenie jego restrykcyjności i wprowadzenie elementów motywujących nasze dzieci. Jesteśmy na etapie wprowadzania ostatnich poprawek, a następnie zaniesiemy nasze sugestie do Dyrekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *