Ogłaszamy konkurs „Bank szkolnych pomysłów”

Zgodnie z decyzją RR z dn. 5.03.2020 ogłaszamy rozpoczęcie nowej akcji: konkursu „Bank szkolnych pomysłów”. W ramach tej akcji będziemy zapraszać nauczycieli (i innych pracowników szkoły) do zgłaszania pomysłów wartościowych inicjatyw na rzecz naszych dzieci. Może to być np. zakup ponadstandardowego wyposażenia, działania na rzecz podnoszenia umiejętności społecznych (np. praca w grupie, praca metodą projektową, przeciwdziałanie przemocy, rozwiązywanie konfliktów), organizacja ciekawego wydarzenia, zaproszenie interesującego gościa, zorganizowanie szkolenia, warsztatów, działania integrujące społeczność szkolną, a także inne inicjatywy.

Budżet przeznaczony na ten cel to 6000 PLN. Termin składania wniosków to 31 marca 2020. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy regulamin konkursu znajdują się na stronie https://rodzice-krauzowka.edu.pl/konkurs/.