Miesiąc: luty 2022

Jak się uczyć?

Uncategorized

Obok zespołu, którego prace skupione będą wokół stołówek, powstanie również zespół dotyczący efektywnego procesu uczenia wśród dzieci i młodzieży. W imieniu Pani Burmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak zapraszamy chętnych rodziców do współpracy. Zgłoszenia: RR.Krauzowka@gmail.com Grupa robocza będzie składała się z nauczycieli, dyrektorów, rodziców oraz radnych komisji oświaty. Prace ruszają po feriach.

Świadome podejście do żywienia dzieci

Uncategorized

W imieniu Pani Burmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak zapraszamy do zgłaszania się do zespołu zajmującego się „Świadomym podejściem do żywienia dzieci”. W skład zespołu wejdą dyrektorzy, intendenci, rodzice szkół i przedszkoli oraz radni. Narodowy Instytut Publicznych zakładów edukacji żywieniowej na zlecenie gminy przeprowadził audyt w celu doprecyzowania wytycznych w zakresie żywienia na bazie którego zespół przygotuje propozycje rozwiązań ….  Read More