W każdej aktywności i każdym spotkaniu Rady Rodziców (RR) mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani Rodzice uczniów naszej szkoły. Prace Rady Rodziców koordynuje jej zarząd, który jest wybierany na pierwszym zebraniu RR w roku szkolnym.

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

– PRZEWODNICZĄCY – ŁUKASZ CABAJ

– WICE PRZEWODNICZĄCA – OLGA ŚMIETANOWSKA

– WICE PRZEWODNICZĄCA – BEATA WALCZAK

– SKARBNIK – MAŁGORZATA ZMYSŁOWSKA

– SEKRETARZ – DOROTA JĘDRZEJCZYK – TRZCIŃSKA

              CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

– AGNIESZKA KRÓLICA

– MAGDALENA STRUS

            KOMISJA REWIZYJNA:

– MARCIN STARZYK

– MAGDALENA SKOMSKA

– KATARZYNA KAZIMIERCZUK

Mail kontaktowy do nas: RR.Krauzowka@gmail.com