W każdej aktywności i każdym spotkaniu Rady Rodziców (RR) mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani Rodzice uczniów naszej szkoły. Prace Rady Rodziców koordynuje jej zarząd, który jest wybierany na pierwszym zebraniu RR w roku szkolnym.

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Łukasz Cabaj, kontakt: cabaj@onet.eu

Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Majewska, kontakt: agorzkowska@wp.pl

Skarbnik: Małgorzata Zmysłowska

Sekretarz: Dorota Jędrzejczyk-Trzcińska

Wicesekretarz: Artur Janicki

Członek zarządu: Olga Śmietanowska

Członek zarządu: Beata Walczak

Komisja rewizyjna: Ewa Kacak-Niemczuk, Agnieszka Królica, Magdalena Skomska