W każdej aktywności i każdym spotkaniu Rady Rodziców (RR) mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani Rodzice uczniów naszej szkoły. Prace Rady Rodziców koordynuje jej zarząd, który jest wybierany na pierwszym zebraniu RR w roku szkolnym.

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: Łukasz Cabaj

Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Majewska, kontakt: agorzkowska@wp.pl

Skarbnik: Małgorzata Zmysłowska

Sekretarz: vacat

Członek zarządu: Ewa Kacak-Niemczuk